Využite našu ponuku

REKLAMNÁ PONUKA

PONUKA MOŽNOSTI PROPAGÁCIE PRED FILMOVÝMI PREDSTAVENIAMI V KINE


PREČO PROPAGOVAŤ V NAŠOM KINE


     
     Po digitalizácii kina DK Galanta na konci roka 2012 sa kino DK Galanta, stalo jedným z najnavštevovanejším v našom regióne. Za rok 2013 si kino získalo množstvo fanúšikov,  odohralo 376 predstavení, ktoré videlo 20.539 návštevníkov. Stúpajúci trend pokračoval aj v roku 2014, kedy kino v pribehu tohto roka odpremietalo 421 predstavení s celkovou návštevnosťou 22.918 návštevníkov. Zatiaľ najúspešnejším je rok 2017. V tomto roku v rámci 414 predstavení navštívilo naše kino 26.894 návštevníkov. Ďakujeme.

     Z vyššie uvedených ukazovateľov je zrejmé, že priemerný počet predstavení v kine za mesiac sa pohybuje od 30 do 40 a priemerný počet návštevníkov mesačne tak predstavuje 1700 - 2200 ľudí. Tieto ukazovatele dávajú veľmi dobrý predpoklad na využitie týchto možností pre prezentáciu Vašej spoločnosti prostredníctvom premietanej reklamy pred samotnými predstaveniami v kine.

     Za takúto formu reklamy jednoznačne hovoria viaceré možnosti, ktorými naše kino disponuje a využíva ich:

 • nový vynikajúci obraz a fantastický zvuk (dolby digital 7.1)
 • 2D projekcie a 3D projekcie
 • premiérové filmové tituly (v deň svetovej a slovenskej premiéry)
 • filmy aj s maďarským dabingom (veľmi navštevované)
 • filmy podľa želania návštevníkov - cielené skupinové projekcie
 • nové pohodlné sedadlá
 • premietania pre školy a materské školy podľa ich vlastného výberu
 • možnosť premietanie alternatívneho obsahu (koncerty, balety, opery, športové prenosy)
 • vlastná pravidelne aktualizovaná web stránka a FB stránka
 • možnosť rezervácie vstupeniek prostredníctvom internetu resp. ich kúpa cez službu COOL TICKET priamo do mobilného telefónu
 • samozrejmosťou je aj občerstvenie vo vestibule kina


AKO CELÝ PROCES FUNGUJE


     
     Vy nám dodáte reklamný spot vo formáte DCP, teda vhodnom na premietanie našim systémom, zvyčajne v dĺžke od 30 - 90 s. a my sa postaráme o všetko ostatné. Zaradíme ho do štruktúry premietania pred samotným hraným filmom. Dĺžku kampane ako aj záujmovú skupinu si vyberiete samy na základe našej mesačnej filmovej ponuky. Takto Vám naše kino umožňuje cieliť reklamu práve na tú skupinu, ktorá vás zaujíma podľa hranej produkcie. Chcete osloviť  rodiny s deťmi? Ženy alebo drsných chlapov? Vieme vám zostaviť ponuku reklamy na mesiac vopred, prípadne vás upozorniť na filmy zapadajúce do vašej požiadavky.

     Navyše ako bonus získate automaticky zaradenie Vášho reklamného spotu do zoznamu ukážok premietaných na LCD panely vo vstupnom vestibule, kde sa pred samotným filmovým predstavením najviac zdržujú návštevníci, čakajúci na svoje predstavenie. Takto v podstate návštevníci vidia vašu reklamu 2 krát. Jedenkrát pred vstupom do kina a jedenkrát pred samotným filmom v kinosále.


 MOŽNOSTI FINANCOVANIA KAMPANE


     
     Ak by ste chceli využiť kino na propagáciu svojich produktov, naše kino má k dispozícii dva varianty financovania.

1. Systém platby za reklamu v kine Pay per visitor - umožní platiť len za reálny počet divákov, ktorý si reklamu pozreli (0,20 €/divák). Vy si určíte na koľkých a ktorých predstaveniach v dohodnutom období chcete mať projekciu vašej reklamy a my sa postaráme o všetko ostatné. Po skončení dohodnutej kampane Vám predložíme podrobný rozpis, ktorého súčasťou je informácia o presnom počte predstavení a presnom počte návštevníkov.

2. Systém Paušal per projection - umožňuje uhradenie kampane paušálne na dohodnuté obdobie, a to minimálne na jeden mesiac. Maximálna dĺžka kampane stanovená nie je. Poplatok za takúto mesačnú kampaň je vo výške 350,- €. Tento poplatok zahŕňa premietnutie vášho spotu na každom jednom predstavení za dohodnutý mesiac.