Digitalizácia Prírodného kina

Už onedlho vám prinesieme všetky aktuálne informácie.

Certifikát dobrého kina

Naše kino je vlastníkom certifikátu Dobrého kina

Rekonštrukcia sedadiel

Komplexná vymena sedadiel a podlahovej krytiny sa realizovala v roku 2009

Pôvodný stav

Stav pôvodnej premietacej kabíny pred digitalizáciou

Nová podoba

Stav premietacej kabíny po digitalizácii

Digitalizácia I. - demontáž

Demontáž pôvodnej techniky a úprava premieatcej kabíny

Digitalizácia II - montáž racku

Montáž racku a následné osadenie zariadení

Digitalizácia III. - projekcia

Montáž projekčnej techniky (projektor, objektív, ventilátor, odsávanie)

Digitalizácia IV. - audio

Montáž audio techniky - systém Doby Digital 7.1

Digitalizácia V. - plátno

Demontáž starého plátna, úprava nosných konzol, zavesenie nového vysoko reflexného plátna, osadenie a vyrovnanie maskovacej opony

Digitalizácia VI. - satelitný systém

Montáť satelitného systému (káblovanie, parabola) na alternatívny obsah. 

Digitalizáca VII. - 3D systém

Montáž 3D Kit-u, nastavenie systému, dodávka 3D okuliarov (dospelé, detské), box na prepravu okuliarov