Kontakt

Kino DK Galanta
Mierové námestie 942/3
924 18 Galanta
e-mail: kino-galanta@kino-galanta.sk

GPS latitude: 48.188722
GPS longitude: 17.72714

IČO: 00059404
DIČ: 2021153167
Bankové spojenie: 3838132/0200
IBAN: SK22 0200 0000 0000 0383 8132


Vedúci kina (Peter Sztezkál): 00 421 31 780 27 87 alebo 00 421 918 611 654
Pokladňa kina: 00 421 951 728 109 (otvorená hodinu pred predstavením)

Kino DK Galanta na Facebooku
www.kino-galanta.sk
www.domkulturyga.sk

Predaj a predpredaj vstupeniek je zabezpečený v pokladni kina vždy 1 hod. pred premietaním,
na celý mesiac vopred. Žiakom, študentom, dôchodcom a držiteľom preukazov ZŤP a ZŤP-S
poskytujeme zľavy. Vstupenky si môžete zakúpiť online na našej web stránke alebo
prostredníctvom mobilnej aplikácie BudíCheck. Tešíme sa na vás!

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! Ďakujeme za pochopenie.